Konkurs grantowy „Na dobry początek”

0

Rozpoczął się nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego “Na dobry początek!”, który organizowany jest przez fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Wnioski należy składać do 23 września 2018 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunów dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu, zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu, zakup pomocy dydaktycznych, przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat.

Wniosek można złożyć poprzez dwie ścieżki w generatorze:
– I ścieżka dotyczy dzieci, które uczestniczą w edukacji przedszkolnej lub szkolnej, w wieku od 3 do 9 lat gdzie  wprowadzane są nowatorskie metody w zakresie stymulowania rozwoju.
– II ścieżka obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej, dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, umożliwiająca dostęp do edukacji.

W konkursie mogą wziąć udział fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne. Pięćdziesiąt projektów otrzyma dofinansowanie w kwocie do 10 tysięcy złotych

Harmonogram konkursu:
Składanie wniosków 24.07 – 23.09.2018
Ogłoszenie wyników 16.11.2018 do godz. 18.00
Podpisanie umów  30.11 – 16.12.2018
Wypłaty dofinansowania 30.11 – 31.12.2018
Realizacja projektów 01.01.2019 – 30.06.2019
Przesłanie sprawozdań do 31.07.2019

Wszelkich informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/o-konkursie lub u Pani Iwony Krzysztofek, tel. 572 932 907, iwona.krzysztofek@bgk.pl , od poniedziałku do piątku w godzinach od  9.00 – 16.00

 

Udostępnij.

Comments are closed.