Kolejna edycja Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego!

0

1.250.000 zł- taką kwotę Burmistrz Polkowic zamierza przeznaczyć z budżetu gminy na realizację projektów, które zostaną zgłoszane przez mieszkańców gminy Polkowice w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019.

Każda osoba, która ukończyła 18 r.ż., do końca czerwca może zgłaszać projekty do PBO 2019. Tegoroczna edycja dzieli się na dwa typy projektów:

  1. zlokalizowane na terenie miasta – tu maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 200.000 zł
  2. zlokalizowane na terenie sołectw – tu maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 30.000 zł (dla każdego z sołectw)

Co zrobić aby zgłosić projekt? Należy wypełnić Formularz zgłoszenia projektu do Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r., który dostępny jest w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych (RF), ul. Rynek 2, pok. nr 6. Dostępna jest także wersja internetowa. Taki wniosek można wygenerować za pomocą specjalnie stworzonego do tego generatora, który jest udostępniony na stronie www.pbo.polkowice.eu. Wypełniony formularz musi zostać złożony do 30.06.2018 r. w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (

Poza tym dla wszystkich projektów, które są zlokalizowane na terenie miasta, wymaganym załącznikiem na etapie zgłaszania projektu jest Lista poparcia dla projektu złożonego w ramach PBO 2019. Na tej liście musi znaleźć się minimum 20 podpisów mieszkańców gminy Polkowice powyżej 15 r. ż.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem projektu mogą skorzystać z pomocy pracowników wydziału RF, urzędujących w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. W każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00 można konsultować propozycje projektów z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości oraz Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania.

Szczegółowe zasady PBO 2019 określa Regulamin Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. dostępny na stronie www.pbo.polkowice.eu oraz w Wydziale RF.

Udostępnij.

Comments are closed.