Jutro w Polkowicach sesja Rady Miejskiej

0

Jutro,  (we wtorek, 18 lipca) o godzinie 12-stej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice odbędzie się kolejna sesja Rady miejskiej.

Podczas obrad, chronologicznie zostaną poruszone następujące kwestie:
1. Wybór sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową prowadzonych przez gminę Polkowice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie “Polkowickiej Doliny Recyklingu” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu „Polkowicka Karta Dużej Rodziny” w 2016 r.
9. Wnioski i interpelacje.

źródło: UG Polkowice

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.