Informacja o szacowaniu strat w uprawach spowodowanych przez suszę

0

Wójt Gminy Grębocice informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Grębocice – Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy
w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
– kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
– ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są w Urzędzie Gminy Grębocice, pok. nr 4 oraz poniżej.

Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym. http://duw.pl/download/1/22070/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgospodarstwierolnymw2017rdoc.pdf

Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji. http://duw.pl/download/1/22068/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.pdf

Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację. http://duw.pl/download/1/22069/Oswiadczenienr2dlarolnikowposiadajacychpelnadokumentacje.pdf

Źródło:
Gmina Grębocice

Udostępnij.

Comments are closed.