Informacja o odbiorze azbestu.

0

W dniu 20.07.2018r. Gmina podpisała umowę na odbiór azbestu z firmą IMAK Krzysztof Szymczak z Siechnic. Zgodnie z umową najpóźniej do dnia 12 września b.r. wyroby zawierające azbest zostaną zdemontowane i odebrane od wszystkich, którzy podpisali z Gminą umowy na odbiór w 2018 roku. Łącznie do utylizacji przewidziano 2400 m(38 ton) głównie azbestocementowych płyt falistych.

źródło: Gmina Radwanice

Udostępnij.

Comments are closed.