Gmina Polkowice zdobyła ponad 4 miliony na kolejne inwestycje

0

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją uwzględniono w nowym projekcie „e-Polkowice” , na który gmina Polkowice pozyskała ok. 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Całkowita wartość wyżej wspomnianego projektu przekracza pięć milionów złotych, z czego 85% będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uwzględniono szereg szeroko rozumianych e-usług, wśród których z pewnością warto wymienić m.in. prowadzenie:
–  ewidencji dróg i obiektów mostowych,
– gminnej ewidencji zabytków,
– rejestru zgłoszeń internetowych, takich jak np. zgłoszenie nielegalnego wysypiska śmieci czy też awarii infrastruktury technicznej.
– rejestru przestrzennego ewidencji mienia komunalnego.

W System Informacji Przestrzennej (SIP) wpisane jest także prowadzenie procesu konsultacji społecznych.
Projekt uwzględnia również wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 12 jednostkach organizacyjnych gminy (szkołach, przedszkolach oraz żłobku). W samym urzędzie gminy zostanie wprowadzony system dziedzinowy zapewniający obsługę księgowo-finansową, budżetu, ewidencję podatków i opłat lokalnych, czy obsługę koncesji na sprzedaż alkoholu. W czterech gminnych szkołach podstawowych powstanie system obsługi finansowo-księgowej będący częścią systemu wdrażanego w urzędzie gminy.
Przyjęto założenie, iż w ramach projektu zostanie również rozbudowana infrastruktura sieciowa oraz rozpocznie pracę Centrum Przetwarzania Danych.

To nasz duży sukces. Przygotowanie tego projektu wymagało ogromnego zaangażowania ze strony pracowników różnych wydziałów. Wszystkim dziękuję za wykonaną pracę, która została doceniona przez oceniających nasz wniosek – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.
Rozliczenie projektu zaplanowano na październik przyszłego roku.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.