Gmina Lubin otrzymała 2 miliony zł na gminne PSZOK-i

0

Gmina Lubin pozyskała prawie 2 mln zł na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Oborze i Siedlcach.

W ramach realizowane projektu pod nazwą „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Lubin” mają powstać m.in. połączony z drogami dojazdowymi plac manewrowy dla samochodów  obsługujących PSZOK, kanalizacja deszczowa, oświetlenia. Zostaną również zbudowane wiaty na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadaszona wiata edukacyjna wraz ze ścieżką edukacyjną. Ze środków zostanie również sfinansowany zakup samochodu do transportu odpadów.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na 2 mln 412 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1 mln 917 zł. Różnicę pokryje Gmina Lubin z własnych środków.
To bardzo dobra informacja, która jest ukoronowaniem naprawdę ciężkiej pracy naszych pracowników. Myślę, że będą z niej zadowoleni także mieszkańcy ponieważ PSZOK-i będą się znajdować bliżej niż dotychczasowy, który usytuowany jest przy miejskim wysypisku śmieci – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w bieżącym roku zostanie przygotowana dokumentacja oraz będą uzyskane stosowne pozwolenia, tak aby w przyszłym roku móc rozpocząć budowę PSZOK-ów. Zakończenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, planowane jest na koniec października 2018 r.

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.