Dziś Święto Konstytucji 3 Maja

0

Święto Konstytucji 3 Maja  jest bardzo ważnym świętem narodowym. W tym dniu organizowane są w całym kraju uroczystości i pochody, które mają przypomnieć jak szczególnym i znaczącym  wydarzeniem było uchwalenie tej Konstytucji w 1791 roku.

Dokładnie 227 lat temu – 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni  została uchwalona ustawa rządowa, nazwana później Konstytucją 3 Maja. Jej autorami byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Był to okres szczególnie trudny i ciężki dla Polaków, ponieważ koniec XVIII wieku to aż trzy rozbiory oraz utrata przez Polskę niepodległości na 123 lata.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała ona prawo do powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Dzięki niej regulowane miały być zasady funkcjonowania władz  oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Mimo, iż krótko po uchwaleniu ustawy Polska zniknęła z mapy to Konstytucja przez  całe lata była symbolem wolności i patriotyzmu. Rocznice jej uchwalenia, mimo rozbiorów zawsze były upamiętniane przez Polaków.

Po ostatnim rozbiorze Polski celebrowanie tego święta było zakazane we wszystkich zaborach. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy to polska odzyskała niepodległość Święto zostało wznowione. W czasie okupacji, podczas drugiej wojny światowej Święto zdelegalizowano. Władza ludowa dopiero po roku 1980 pozwoliła na obchody Święta Konstytucji 3 Maja a w 1989  zostało ono uznane za narodowe.

Udostępnij.

Comments are closed.