DWDz w Przemkowie nagrodzony międzynarodowym certyfikatem “Zielona Flaga”

0

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie znalazł się w gronie 80 placówek z całej Polski nagrodzonych międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga” za rok szkolny 2017/2018!

Eko-Szkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęca się młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje całą placówkę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności.

Wyróżnienie certyfikatem świadczy o wysokim poziomie prowadzonej w placówce edukacji ekologiczno-przyrodniczej, której celem jest włączenie dzieci i młodzieży w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Monika Urbaniak – Halla, dyrektor placówki.

– Realizowaliśmy działania wynikające z priorytetów programu „Szkoły dla Ekorozwoju” – poszanowanie wody, ochrona różnorodności biologicznej, praw zwierząt i przyrody nieożywionej. Na przykład, projekt „Bądź natury przyjacielem – zwiedzaj pieszo lub rowerem” to propozycja działań, których celem było wdrażanie do ekologicznego sposobu myślenia i życia w zgodzie z naturą poprzez propagowanie i organizację wycieczek pieszych i rowerowych po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Rowery dostępne w placówce wykorzystywane były nie tylko jako środek do rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim jako ekologiczny środek transportu. Podczas jedenastu wycieczek rowerowych udało się łącznie pokonać dystans, aż 203 km, choć projekt zakładał przejechanie dystansu równego długości granicy parku, czyli 109 km.

W ramach innego projektu „Poznajemy bioróżnorodność Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i włączamy się w jej ochronę” zapoznawano uczniów z bogactwem przyrodniczym Przemkowskiego Parku poprzez wycieczki edukacyjne do takich miejsc, jak rezerwaty przyrody, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszary Natura 2000. W trakcie wycieczek uczniowie mogli obserwować zarówno chronione gatunki roślin i zwierząt, jak i wzajemne zależności, występujące w zróżnicowanych ekosystemach. Dla  atrakcyjności tych wycieczek placówka została wyposażona w sprzęt do prowadzenia obserwacji. Powiat polkowicki pozyskał pieniądze unijne i zakupiono  30 sztuk lornetek, lunetę ze statywem, detektor do nasłuchu nietoperzy, oraz 40 sztuk zestawów entomologa.

Zielona Flaga jest II stopniem certyfikatu przyznawanym szkołom w ramach Programu Eco – Schools, którą posiada zaledwie 4 500 szkół ze wszystkich kontynentów, na blisko 15 000 biorących udział w projekcie. Certyfikaty są przyznawane szkołom na dany rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu. Gratulujemy całej kadrze DWDz zdobycia zielonej flagi po raz piąty.

źródło: Powiat Polkowicki

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.