Dwa nowe PSZOK-i w gminie Lubin

0

W Siedlcach i Oborze utworzone zostały dwa nowe PSZOK-i. Na tę inwestycję Gmina Lubin otrzymała 1 mln 800 tys. zł ze środków unijnych. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą wyposażone w monitoring. Zostanie również zakupiony samochód ciężarowy przeznaczony do odbioru i wywozu odpadów.

Prawie dwa miliony  złotych kosztowała inwestycja związana z budową dwóch nowych PSZOK-ów w Siedlcach i Oborze. Pieniądze na ten cel Gmina Lubin uzyskała z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres inwestycji obejmował :
– budowę placu manewrowego dla samochodów obsługiwanych przez PSZOK o nawierzchni z kostki betonowej,
– dostarczenie i montaż kontenera socjalnego z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz przyłączem energetycznym,
– dostawę i montaż wagi najazdowej,
– dostawę i montaż magazynów odpadów niebezpiecznych:  trzy komplety obiektów kontenerowych,
– budowę wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– budowę systemu odwodnienia placu manewrowego,
– wykonanie elementów małej architektury ,tj.: zadaszonej wiaty edukacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz ze ścieżką edukacyjną,
– witacz usytuowany przed wjazdem do PSZOK,
– budowę oświetlenia ulicznego terenu PSZOK,
– budowę ogrodzenia terenu PSZOK

Na potrzeby PSZOK-ów gmina kupuje także samochód ciężarowy z zabudowa hakową i żurawiem o wartości ponad pół miliona złotych. Punkty będą teraz dodatkowo doposażone w duże kontenery i pojemniki, które zostaną także odpowiednio oznakowane. Na obu obiektach zainstalowany zostanie oprócz tego monitoring. Całość powinna być gotowa przed końcem tego roku, później oba PSZOK-i zostaną przekazane do użytkowania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

źródło: UG Lubin

;

Udostępnij.

Comments are closed.