Duże dotacje na wymianę pieców

0

Milion złotych przeznaczy gmina Polkowice na dopłaty do wymiany pieców opalanych węglem, drewnem lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła. Taką decyzję, na wniosek burmistrza Wiesława Wabika, podjęli dziś radni Rady Miejskiej. Programem zostaną objęci mieszkańcy gminy oraz prowadzący tutaj jednoosobową działalność gospodarczą.

Zachęcanie naszych mieszkańców przez samorząd do wymiany pieców jest związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice oraz obowiązkiem dostosowywania się do uchwały antysmogowej przyjętej przez sejmik dolnośląski.

– Nad przygotowaniem korzystnych rozwiązań dla mieszkańców pracowaliśmy od ubiegłego roku. W pierwszym etapie, jesienią 2017 roku, zinwentaryzowaliśmy 2910 punktów adresowych na terenie naszej gminy. Okazało się, że niemal 1/3 gospodarstw domowych korzysta wyłącznie z pieców na nie ekologiczne paliwa stałe. Zgodnie z przepisami, te piece należy wymienić. Wiąże się to sporymi kosztami, więc zaproponowaliśmy dopłaty dla mieszkańców – informuje Mariola Kośmider, szefowa Zespołu dla Zdrowa Zielona Gmina i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

Gmina będzie udzielać dofinansowania w wysokości do 85% kosztów wymiany. Koszt kwalifikowany wymiany pieca w domu jednorodzinnym nie może przekroczyć 20 000 zł, z czego dotacja wyniesie maksymalnie 17 000 zł. Dla lokali w budynkach wielorodzonych koszt wymiany powinien zamknąć się kwotą 14 000 zł, z czego dotacja gminy wyniesie maksymalnie 11 900 zł. W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych czyli iloczyn tej liczby i kwoty 8 000,00 zł brutto, z czego dotacja wyniesie do 6 800,00 zł brutto.

– Zdecydowaliśmy, że mieszkańcy poniosą jedynie 15% kosztów wymiany źródeł ciepła. Pozostałe 85% pokryje gmina wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wszyscy chcemy mieszkać w czystym otoczeniu i oddychać czystym powietrzem. Działające od wielu lat stare piece, nie spełniają obecnych norm. Koszt ich obowiązkowej wymiany, może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu, dlatego zdecydowałem o dużym wsparciu ze strony budżetu gminy – podkreśla Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości; wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni; właściciele, współwłaściciele i najemcy nieruchomości mieszkalnych oraz gmina jako właściciel komunalnych budynków mieszkaniowych. Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, zyskać akceptację Komisji Kwalifikacyjnej, zlikwidować piec na paliwa stałe i postawić nowe ekologiczne źródło ogrzewania.

– Celem udzielonych dotacji jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. „ niskiej emisji” tj. emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni na paliwa stałe i domowych pieców grzewczych, w których spala się węgiel, drewno lub biomasę, w tym o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W Polkowicach jakość powietrza jest dobra, nie są przekraczane normy pyłu zawieszonego PM10, bywają natomiast przekraczane normy benzo(a)pirenu występującego w dymie, który powstaje z niecałkowitego spalania węgla czy też drewna. Obecnie stare piece typu ”kopciuch” emitują nawet 400 mg pyłu na metr sześcienny. Zgodnie z przepisami, emisja pyłu powinna być 10 – krotnie mniejsza.

Od 1 lipca tego roku, zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową sejmiku dolnośląskiego, zakazane będzie stosowanie węgla brunatnego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem i biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3 klasy.

Źródło:
UG Polkowice

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.