Dołącz do konkursu „Chronię Życie przed Rakiem – Polkowice 2017

0

Przychodnia PCUZ – ZOZ S.A. zaprasza do udziału w konkursie na hasło związane z kampanią  „Chronię życie przed rakiem”. 

Żeby wziąć udział w konkursie należy zaproponować słowo, wyrażenie (bez spacji) lub hasło, które związane będzie z wyżej wspomnianą tematyką. Słowo (wyrażeniem bądź hasło) należy zapisać poprzedzając je symbolem hasztag (#), np. #HPV, #PokonaćRaka i zrobić kreatywne zdjęcie z zapisanym hasłem.

Zasady konkursu:
– zgłoszenia do 26 stycznia, do godziny 12:00
– pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „#konkurschroniezycieprzedrakiem”.
W kopercie powinny znaleźć się:
a) nagrane na płytę CD lub pendrive zdjęcie. Autor hasła może być na zdjęciu zarówno sam jak i z dwójką znajomych lub przypadkowo napotkanych osób.
b) informacja o autorze/autorach pracy konkursowej
c) wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
– prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) uczniowie II klas Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum Katolickiego w Polkowicach
b) open – pozostałe osoby zamieszkałe na terenie gminy Polkowice, bez względu na wiek i płeć.
Oceniając pracę komisja konkursowa uwzględni spójność z tematyką konkursu, kreatywność, poprawność techniczną oraz ogólne wrażenia,
– nagrody:
a) w kategorii gimnazjaliści II – dla autorów czterech najlepszych prac propozycja udziału w kampanii bilbordowej w Polkowicach z okazji Polkowickich Dni – „Chronię życie przed rakiem” w marcu 2017 r. oraz otrzymają nagrody rzeczowe,
b) w kategorii open – autorzy trzech najwyżej ocenionych prac w tej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe
wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji organizowanej 10 marca 2017 r. w Auli Forum w Polkowicach.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej www.pcuz.pl

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz