Dofinansowanie na usuwanie azbestu

0

Gmina Grębocice otrzymała dofinansowanie na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a jej prognozowana wartość to 76 tysięcy złotych.

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego podejmująca się realizacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu, która: przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy i przeprowadza procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Samorząd może uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów realizacji programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Gmina Grębocice spełnia wszystkie warunki, dzięki czemu pozyskała środki i tym samym możliwe będzie sfinansowanie mieszkańcom usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na:

1. Demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwianiem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,

2. Usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożony na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

W Gminie Grębocice udział w programie w 2018 roku zadeklarowało 50 osób, a łączna ilość unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest to 121,83 tony (ilość oszacowana na podstawie otrzymanych wniosków). Warunkiem skorzystania z tej usługi jest złożenie przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, który zadeklarował chęć udziału w programie w 2018 r., poprawnie wypełnionego wniosku (aktualizacji) oraz pozostałych dokumentów, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Gminy Grębocice, pok. nr 4, tel. 768325308.

Źródło:
Gmina Grębocice

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.