Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków

0

Informujemy, że tylko do końca lipca będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

O dotacje mogą ubiegać się mieszkańcy z obszarów, gdzie nie jest zaplanowana budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej bądź jeżeli nie ma możliwości  podłączenia  ze względów technicznych.

Dofinansowanie może wynieść do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 6 tys zł jeśli podłączenie dotyczy jednego budynku mieszkalnego, a w przypadku podłączenia kilku budynków mieszkalnych jest to kwota 4 tys. zł.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3 (pokój nr.13) bądź pod numerami telefonów 76 84 03 186/172.

Udostępnij.

Comments are closed.