Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach

0

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn. “Kultura-Inwestycje 2018” Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach otrzymał dofinansowanie w kwocie 10000,00 zł na realizację projektu pn. „Do(SZTUKO)wani”.

Spośród złożonych 929 wniosków grupa ekspertów Narodowego Centrum Kultury dokonała oceny i wyłoniła 169 beneficjentów, którzy dostaną dofinansowanie na realizację projektów. Na podstawie otrzymanych punktów Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach zajął 72 miejsce.

Główną ideą programu Kultura-Inwestycje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i samego uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Ważne jest również upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego przez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Projekt „Do(SZTUKO)wani” będzie polegał na realizacji cyklu spotkań, warsztatów twórczych i wydarzeń kulturalnych na terenie całej Gminy w trakcie tegorocznych wakacji.

Źródło:
Gmina Radwanice

Udostępnij.

Comments are closed.