Dobry Start i 500+

0

Lada dzień (bo już od 1 lipca) będzie można składać wnioski o różnego rodzaju świadczenia rodzinne. W pierwszym m-cu będzie można je przesyłać elektronicznie, a już od 1 sierpnia w formie papierowej na odpowiednich formularzach.

Zainteresowanych ustaleniem prawa do:
– świadczenia wychowawczego 500+,
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Dobry start”,
na  nowy okres zasiłkowy 2018/2019 zapraszamy do rejowych ośrodków pomocy społecznej oraz na stronę https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski można składać:
– od dnia 1 lipca 2018 r.
w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną
od dnia 1 sierpnia 2018 r. droga tradycyjną (w wersji papierowej)

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.