Dla kogo i w jakim zakresie bezpłatna pomoc prawna

0

Drugi rok (bo od stycznia 2016 roku) funkcjonuje w całym kraju system darmowej pomocy prawnej. Umożliwia on skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej m.in. z zakresu prawa pracy, prawa karnego czy prawa ubezpieczeń społecznych. W Gminie Lubin porady udzielane są w czterech punktach.

W 2017 roku na terenie całego kraju powstało 1525 punktów (minimum po 2 w każdym powiecie), w których z darmowej pomocy prawniczej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży

Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Lubin i Starostwem Powiatowym mieszkańcy gminy mają do dyspozycji punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech lokalizacjach:
Punkt 1 – LUBIN, ul. Łokietka 6A, pok. 2 (parter) – w budynku Urzędu Gminy Lubin
Punkt 2 – ŚCINAWA, ul. Rynek 17, pok. 6 (parter) – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
Punkt 3,4 – LUBIN, ul. Kilińskiego 12B, pok. 116 (1 piętro) – w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie

Dyżury adwokatów i radców prawnych będą odbywały się zgodnie z HARMONOGRAMEM – 2017

Pomoc prawna udzielana w punktach polega m.in. na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Adwokaci pełniący dyżury w punktach, świadczą bezpłatną pomoc w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich,
 • uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz