Czy powstaną Gminne PSZOK-i w Oborze i Siedlcach?

0

Pozytywnie, pod względem formalnym, został oceniony wniosek o pozyskanie unijnych środków na PSZOK-i w Oborze i Siedlcach. Wójt Gminy Lubin ma nadzieję, iż sukcesem zakończy się również jego ocena merytoryczna i uda się pozyskać fundusze na realizację projektu.

Z uwagi na dużą ilość śmieci, w tym również wielkogabarytowych niejednokrotnie mieszkańcy Gminy są zmuszeni do samodzielnego ich wywożenia do PSZOK’u zlokalizowanego przy miejskim wysypisku. Mając na uwadze zasięg terytorialny gminy są to często spore odległości co może być dodatkową uciążliwością. Stąd inicjatywa na stworzenie PSZOK’ów również na terenie Gminy.

Jak podkreśla wójt gminy, Tadeusz Kielan – przez ostatnie lata pracownicy urzędu z ogromnym zaangażowaniem próbowali pozyskać środki zewnętrzne składając w sumie kilkadziesiąt wniosków, które miały wesprzeć rozwój gminy na różnych obszarach. Niestety pomimo wysokich ocen składanych dokumentów z uwagi na dobrą kondycję finansową gminy były one przesuwane na koniec listy lub nawet umieszczane na liście rezerwowej.

 

– To spore odległości, bo nasza gmina jest bardzo rozległa, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wyszliśmy z inicjatywą stworzenia PSZOK-ów także na naszym terenie – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W ramach projektu pod nazwą „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Lubin” zaplanowano m.in. budowę placu manewrowego dla samochodów obsługujących PSZOK wraz z połączeniem z drogami dojazdowymi, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wiat na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadaszonej wiaty edukacyjnej wraz ze ścieżką edukacyjną. Uwzględniono również zakup samochodu do transportu odpadów. Podpisana została również już umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację wyżej wspomnianego projektu gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 2,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz