Przeglądasz: Za Miedzą

112

W dniu dzisiejszym (sobota, 22 października) przed godz. 17. w rozdzielni elektrycznej w obiekcie znajdującym…