Przeglądasz: Wiadomości

112

Polski Związek Głuchych otrzymał od świadków mnóstwo zgłoszeń o fałszywych wolontariuszach,  którzy prowadza nielegalne zbiórki…