Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach

0

Trwa przebudowa byłego hotelu na terenie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w Polkowicach. Na miejscu ma powstać Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakład będzie udzielał świadczeń zdrowotnych obejmującym swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewni im specjalnie przystosowane dla ich potrzeb pomieszczenia oraz żywienie odpowiednie do stanu zdrowia.Pacjenci będą przyjmowani na podstawie skierowań NFZ z pełną dokumentacją medyczną. Lekarze będą pełnić dyżur całą dobę. Wśród personelu będą pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopeda, gerontolog, psychogeriatra, dietetyk, terapeuci zajęciowi oraz duszpasterz.  Celem działalnosci ZOL jest przywrócenie pacjentom możliwie jak największą sprawność fizyczną oraz psychiczną co w przyszłości pozwoli im na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

Pierwsi pacjenci powinni zostać przyjęci za rok. Przewidywany koszt przebudowy będzie wynosić około 3 mln zł.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.