Bezpłatne świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

0

W siedmiu miejscowościach Gminy Lubin uruchomiono świetlice, w których po zajęciach w szkole dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają zapewnione optymalne warunki opiekuńcze i wychowawcze.

Jako rodziny dysfunkcyjne może w tym przypadku rozumieć nie tylko rodziny, w których występuje problem uzależnień, przemoc fizyczna i psychiczna, ale również bezrobocie, niski status materialny, czy  nawet rodziny niepełne, gdyż w nich wszystkich mogą występować u dzieci problemy z nauką czy zaburzeniami w zachowaniach dzieci. Podczas zajęć w świetlicach pedagodzy będą dążyć do eliminacji niewłaściwych zachowań, przekazania prawidłowych wzorców, zapewnienia wsparcia psychicznego, stworzenia możliwości do odkrycia i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień dzieci. Będą również pomagać w nauce, czy to poprzez stworzenie komfortowych warunków do nauki czy też np. pomoc przy odrabianiu lekcji.

Życzliwość, przyjazna atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa i wsparcia mają stworzyć podstawy do nawiązania kontaktu nie tylko z najmłodszymi, ale również z dorastającą młodzieżą.

Na terenie Gminy Lubin Świetlice Socjoterapeutyczne zostały utworzone przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Świetlice działają w siedmiu miejscowościach: Składowice, Czerniec, Księginice, Miłoradzice, Niemstów, Raszówka oraz Szklary Górne.

Zajęcia prowadzone są w nich według poniższego harmonogramu:

Miejscowość Dzień tygodnia Godziny Dane opiekuna
Składowice* poniedziałek 16.00 – 17.30
Barbara Cichosz
Czerniec* poniedziałek 16.00 – 17.30
Księginice środa 16.00 – 17.30
Miłoradzice wtorek 17.00 – 18.30 Klaudia Sołomoniuk
Niemstów poniedziałek 16.30 – 18.00
Raszówka wtorek 13.00 – 13.45 Małgorzata Ryś
Szkoła Podstawowa czwartek 13.00 – 13.45
Szklary Górne poniedziałek 13.00 – 13.15 Anna Bojakowska
Szkoła Podstawowa poniedziałek 13.25 – 14.10

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz