Bezpieczny pieszy – działania legnickich policjantów

0

Legnicka drogówka prowadzi dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczny pieszy”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy w przeciwieństwie do kierujących samochodami, nie są osłonięci karoserią pojazdu, nie mogą też liczyć na działanie poduszek powietrznych czy też pasów bezpieczeństwa.

5 kwietnia br., w godzinach 06:00 – 22:00 legnicka drogówka prowadzi działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Podczas dzisiejszej akcji, policjanci przyglądają się zachowaniu pieszych na drodze, ponieważ najczęściej do wypadków z ich udziałem dochodzi na oznakowanych przejściach oraz w rejonie skrzyżowań. Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych to: wtargnięcia na jezdnię, przechodzenie na drugą stronę jezdni w miejscach niedozwolonych oraz wejście na drogę zza pojazdu. Należy również podkreślić, że kierowcy samochodów również nie zawsze zachowują szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych i często są sprawcami wielu wypadków.

Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest  zachowanie odpowiednich reguł ostrożności

PRZYPOMINAMY o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa przez PIESZYCH :

Należy pamiętać, że pieszy jest równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak kierujący pojazdem , a więc korzysta nie tylko z określonych praw, ale również spoczywają na nim pewne obowiązki.

Warto pamiętać, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem i nie wykonująca na niej robót, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny , inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim jak też osoba w wieku do 1o lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Tym samym dla zapewnienia maksymalnej ochrony należy przestrzegać pewnych zasad:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

4. Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię co do zasady w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest zobowiązany skorzystać z niego. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.

5. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

6. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

7. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

8. Zamierzając przejść na drugą stronę jezdni (w tym również na przejściu dla pieszych), zanim wejdziesz stosuj się do sprawdzonej zasady:

* spójrz w lewo,

* spójrz w prawo,

* ponownie spójrz w lewo,

* gdy upewniłeś się że droga jest wolna, zacznij przechodzić

* podczas przechodzenia kontroluj sytuację, czy nie nadjeżdża pojazd

* przechodź jezdnię równym krokiem prostopadle najkrótszą drogą

9. Jeżeli przejście dla pieszych wyposażone jest w sygnalizację świetlną, tylko zielony sygnał uprawnia Cię do przejścia przez jezdnię, gdy światło zielone pulsuje, oznacza to, że zaraz pojawi się światło czerwone i należy szybko opuścić przejście. Gdy świeci się sygnał czerwony, nie wolno wchodzić na przejście.

Sygnał świetlny jest często wyposażony w sygnał dźwiękowy dla osób niedowidzących i niewidomych.

Jednocześnie pamiętaj, że zabrania się:

* wchodzenia na jezdnię:

– bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

– spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

* przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

* zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

* przebiegania przez jezdnię;

* chodzenia po torowisku;

* przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w z winy pieszego jest:

* wejście bezpośrednio przed jadący pojazd,

* wejście przy czerwonym świetle,

* przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Podsumowując

Należy przede wszystkim korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, gdyż miejsca te zapewniają pieszym bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Nie wchodzimy z „marszu”, zawsze należy się upewnić czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nawet na przejściach dla pieszych

Oceńmy właściwie prędkość nadjeżdżającego pojazdu i odległość w jakiej się od nas znajduje

STÓJ na czerwonym, IDŹ tylko na zielonym,

Nie ryzykuj ! – pieszy w kontakcie z pojazdem jest z góry na straconej pozycji.

Źródło:
podkom. Iwona Król-Szymajda
Policja Legnica

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.