Bezpieczeństwo przede wszystkim

0

Wczoraj z okazji Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w centrali KGHM Polska Miedź S.A. została zorganizowana konferencja, dotycząca bezpieczeństwa. Jej uczestnicy podkreślali, że dyskusja na ten temat jest bardzo ważna. Złożyli także kwiaty pod pamiątkową tablicą ku pamięci osób poszkodowanych w wyniku wypadków w pracy i obejrzeli pokaz działania Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM PM SA.

Konferencja pod hasłem „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy” została zorganizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź. Przedstawiciele Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., WUG, Inspektoratu Pracy, Politechniki Wrocławskiej, związków zawodowych i inni debatowali w centrali KGHM w sali im. Jana Wyżykowskiego.

Dyskutowano m.in. o kulturze pracy i stwarzaniu pracownikom bezpiecznych warunków. Dr inż. Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego zapewniał, że celem tego organu jest, aby kopalnie działały w sposób bezpieczny i efektywny. Dodał ponadto, że Rozwiązywanie problemów wymaga współdziałania, realizacji wniosków, co zwiększy bezpieczeństwo pracowników. Wymiana doświadczeń temu właśnie służy.
Zwłaszcza ubiegły rok pokazał, że o bezpieczeństwie pracy trzeba rozmawiać. Nikt bowiem nie chce, żeby doszło do podobnych tragedii, jak pod koniec ubiegłego roku.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.