Bakterie z grupy coli w wodzie źródlanej niegazowanej

0

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż w wodzie źródlanej niegazowanej pn. Józefowianka 1,5l i 0,5l oraz w wodzie źródlanej niegazowanej pn. Świętokrzyska 1,5l i 0,5l stwierdzono bakterie z grupy coli.

Szczegóły dotyczące skażonych partii wody źródlanej niegazowanej wyprodukowanych przez DRINK FOOD Sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym przy ul. Józefów 4a w Suchedniowie. Spożycie niżej wymienionych partii wody stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia.
– Józefowianka 1,5l, numer partii: 051264, termin przydatności do spożycia: 05.2019
– Józefowianka 1,5l, numer partii: 051265, termin przydatności do spożycia: 05.2019
– Józefowianka 1,5l,numer partii: 051272, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Józefowianka 0,5l, numer partii: 051291, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Józefowianka 0,5l, numer partii: 051292, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Józefowianka 1,5l, numer partii: 051299, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051300, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Józefowianka 1,5l, numer partii: 051301, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Józefowianka 0,5l, numer partii: 051331, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051273. termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051330, termin przydatności do spożycia: 06.2019
– Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051293, termin przydatności do spożycia: 06.2019

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Producent zanieczyszczonej bakteriami wody (DRINK FOOD Sp. z o.o., Zakład produkcyjny: ul. Józefów 4a, 26-130 Suchedniów), pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wycofuje zakwestionowane partie ze sprzedaży.
Ponad to, zgodnie z obowiązującymi przepisami producent Drink Food Sp. z o. o. zamieścił informacje dotyczące zaistniałej sytuacji, wycofania zakwestionowanych partii oraz możliwościach jej zwrotu. Zostały one opublikowane na stronie internetowej producenta: http://drinkfood.pl/aktualnosci

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.