Badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

0

W dniach od 2 do 20 lipca br. w całym kraju zostaną wylosowane mieszkania, w których będą przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Punktem docelowym badania jest to aby zebrać dane o krajowych i zagranicznych wyjazdach osób z gospodarstw domowych w II  kwartale 2018 roku i ma dostarczyć informacji takich jak:
– kompleksowa wiedza o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach,
– rodzaje wykorzystywanych usług turystycznych
– poziomie wydatków związanych z podróżami

Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystane na potrzeby statystyk w zakresie rachunków narodowych, turystyki, bilansu płatniczego oraz obszarów transgranicznych. Odpowiedzi, które zostaną udzielone będą anonimowe i poufne a wykorzystane będą do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad będzie przeprowadzać ankieter statystyczny, który będzie posiadać legitymację wydaną przez właściwy Urząd Statystyczny. W razie jakichkolwiek obiekcji tożsamość ankietera można sprawdzić poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Statystycznego w danym województwie.

Udostępnij.

Comments are closed.