Aktywny Samorząd

0

Z dniem 30 sierpnia 2018 roku mija termin składania wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wykluczenie bądź zmniejszenie utrudnień ograniczających uczestniczenie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz w dostępie do edukacji.

Wnioski można składać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie mieszczącym się przy ulicy Składowej 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.76 847-96-86.

Programem objęte są następujące obszary wsparcia::

– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i  oprogramowania,
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – http://pcpr.powiat-lubin.pl/rehabilitacja/aktywny-samorzad/  oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

 

Udostępnij.

Comments are closed.