191 700 zł dla powiatu polkowickiego

0

Województwo Dolnośląskie, Politechnika Wrocławska i 18 powiatów z Dolnego Śląska przystąpiło do współfinansowanego ze środków UE partnerskiego projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”. Warto wspomnieć, iż wśród wyżej wspomnianych powiatów znalazł się również powiat polkowicki.

Priorytetowym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, m.in. poprzez kontynuację oraz rozwój współpracy pomiędzy  lokalnymi pracodawcami a zakładami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dotychczas opierała się ona głównie na przygotowywaniu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie do zawodu technika mechatronik i montera mechatronika. Na początku roku, za przekazaną przez powiat polkowicki kwotę 500 000 zł, zostanie utworzona w Zespole Szkół w Polkowicach pracownia umożliwiająca  kształcenie zawodowe w zawodzie elektromechanik.  Nauka będzie się odbywać w oparciu o dostosowany do potrzeb rynku program nauczania.

Dzięki udziałowi w projekcie Politechniki Wrocławskiej możliwe będzie:
– prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej,
– nawiązanie współpracy branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej,
– prowadzenie staży uczniowskich, które będą dedykowaną dla nich praktyczną formą rozwoju,
– prowadzenie zajęć laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli szkół zawodowych sklasyfikowanych jak deficytowe,
– a także doposażenie szkół w sprzęt wzmacniający efekty realizacji zadań w projekcie.

Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018. Jego całkowita wartość zamyka się w kwocie 4 210 552,50 zł, z czego 191 700 zł przypada na powiat polkowicki.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz