Sesja budżetowa Gminy Lubin

0

28 grudnia  o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Osieku odbędzie się spotkanie wójta Tadeusza Kielana wraz z radnymi Gminy Lubin w celu ustalenia budżetu na rok 2018. Na spotkaniu będzie również głosowanie nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin.

                                                                                            OGŁOSZENIE    

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2017 r., na godz. 15:00 zwołana została sesja Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Proponowany porządek obrad;

  1. Otwarcie sesji
  2. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 398/.
  3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 399/.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              /-/ Norbert Grabowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.