Ponad pół miliona dla polkowickich szkół

0

Dzięki prowadzonym przez gminę staraniom o pozyskanie funduszy unijnych polkowickie szkoły podstawowe oraz gimnazja otrzymają nowy sprzęt dydaktyczny. 

W ramach projektu zaplanowano m.in. stworzenie mini studia filmowego w Gimnazjum Nr 1 (zestaw komputerowy, lampy studyjne, monitory, statywy, itp.), przystosowanie pracowni komputerowej w SP2 do prowadzenia zajęć z robotyki, a w Gimnazjum nr 2 doposażenie pracowni biologicznej (zakup mikroskopów oraz programów multimedialnych), przebudowana pracowni matematycznej oraz budowa sieci Wi-Fi. Ostatnia z planowanych inwestycji jest najbardziej spektakularna i ma na celu oprócz zapewnienia uczniom dostępu do zasobów Internetu, stworzenie również możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Burmistrz Polkowic,  Wiesław Wabik, w nowych inwestycjach widzi również perspektywę na podniesienie poziomu edukacji, a co za tym idzie lepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej nauki.

Wartość dofinansowania zamyka się w kwocie 500 128,01 zł., natomiast całkowita wartość projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” wyniesie 588 385,89 zł.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną i będzie zrealizowany do końca roku 2017.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz